Πρώτες Βοήθειες

 • Εισαγωγή:

Στην Ομάδα Υγιεινής, Ασφάλειας και Πρώτων Βοηθειών αυτό θα ασχοληθούμε με:

 1. την έρευνα”Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον” για την αξιολόγηση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των χώρων και των εγκαταστάσεων του σχολείου μας,
 2. την απόκτηση γνώσεων στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και την Αλυσίδα Διάσωσης.

Σε αυτό το wiki μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό σχετικά με την έρευνα “Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον”, καθώς και τις Πρώτες Βοήθειες ανά θεματική ενότητα. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν ατομικό ημερολόγιο σημειώσεων το οποίο συμπληρώνετε για κάθε θεματική ενότητα,να κάνετε τις ρουμπρίκες και τα τεστ αξιολόγησης της εμπέδωσης των θεματικών ενοτήτων, να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του μαθήματος κα Καλφάκη Μαρία και τους άλλους συμμαθητές στην ομάδα σας.

Για να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό για τις Πρώτες Βοήθειες είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε και τις 10 δια ζώσης θεματικές ενότητες, να επιλέξετε τουλάχιστον μία θεματική ενότητα στην οποία θα εκπαιδεύσετε ένα/μία συμμαθητή/συμμαθήτριάς σας (πρακτική εξάσκηση) και να κάνετε τα τελικά θεματικά τεστ εμπέδωσης για να μπορέσετε να περάσετε με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις ( σύνολο 50 ωρών= 20 ώρες δια ζώσης θεωρία στις πρώτες βοήθειες + 20 ώρες πρακτική εξάσκηση στις πρώτες βοήθειες)

Για να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό για την έρευνα και την αξιολόγηση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των χώρων και των εγκαταστάσεων του σχολείου μας χρειάζεται να συμμετέχετε στις ομάδες που θα σχηματιστούν ανά θεματικό αντικείμενο (σύνολο 20 ώρες=10 ώρες διεξαγωγής της έρευνας + 10 ώρες ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων).

Τα μαθήματα για τις Πρώτες Βοήθειες θα περιλαμβάνουν όλες τις άμεσες και προσωρινές ενέργειες που γίνονται για να βοηθήσουν έναν/μία ασθενή ή τραυματία, στον τόπο του συμβάντος πριν την εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση και έχει σαν στόχο τη διατήρηση του ανθρώπου στην ζωή, την πρόληψη και αποφυγή περαιτέρω βλαβών ή/και κακώσεων,την πρόληψη της επιδείνωσης, την ανακούφιση από τον πόνο, την ανάνηψη και την υποβοήθηση για γρήγορη και καλύτερη αποκατάσταση της υγείας του/της.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, μπορείτε να ανατρέχετε στις σελίδες της Νευροφυσιολογίας της Κίνησης και της Νευροφυσιολογίας της Συμπεριφοράς στο παρόν wikispace.

Η ομάδα για την έρευνα “Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον” για την αξιολόγηση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των χώρων και των εγκαταστάσεων του σχολείου θα διεξαχθεί δύο φορές μέσα στο χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων θα περατωθεί έως και το τέλος Μαρτίου 2016.

Καλή Αρχή!!

 • Εκπαιδευτικό Υλικό για την Έρευνα “Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον”:
 1. Παπαδόπουλος Ι. (2003). “Περισσότερη Ασφάλεια στα σχολεία. Ένα εργαλείο για την πρόληψη ατυχημάτων”
 2. Αξιωτάκης, Β & Βουζαβάλη, Μ. (2010).“Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον”
 3. Ασφάλεια και Υγεία στα σχολικά εργαστήρια (ΕΣΔΔ-2015)
 4. Διαχείριση Πυρκαγιών/Πλημμύρων στις σχολικές μονάδες (ΕΣΔΔ-2015)
 5. Καραγιάννης Γ.Μ. (2008). Φυσικοί και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι. Πρώτος ΤόμοςΔεύτερος Τόμος.
 6. Κούρου Α. (2015). Διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες.
 7. Ο.Α.Σ.Π. (2014).Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικου κινδύνου σε σχολική μονάδα.
 8. Ο.Α.Σ.Π. (2013). Σεισμός: Ας είμαστε προετοιμασμένοι.
 9. Ο.Α.ΣΠ. (2013) Μέτρα Προστασίας εν συντομία.
 10. Αθανασόπουλος Κ. (2014). Ασφάλεια στο χημικό εργαστήριο.
 11. Μαρχαβίλιας Π.Κ. (2010). Μελέτη επικινδυνότητας.
 12. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (2010). Οδηγός Αυτοπροστασίας από Κινδύνους.
 13. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (2010).Φυλλάδιο Προστασίας από το Σεισμό
 14. Ιαβέρης. Οδηγός Ασφαλούς Οδικής Συμπεριφοράς (Η Φυσική των τροχαίων ατυχημάτων).
 15. Ερωτηματολόγιο για μαθητές/μαθήτριες για την καταγραφή των θεματικών ενοτήτων για την έρευνα “Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον”
 16. Ερωτηματολόγιο για τη συγκεντρωτική καταγραφή και αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων για την έρευνα “Υγεία και Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον”

 

seismoi.gif_.gif

Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Πρώτες Βοήθειες:

 1. Λαζαρέτος Ι. (2010). Βασικές αρχές και στάδια στην παροχή Πρώτων Βοηθειών
 2. Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112
 3. Αυστραλία (2010). Πρώτες Βοήθειες στην Επιληπτική Κρίση.
 4. Υπουργείο Υγείας (2007). Εγκύκλιος για τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή σε δημόσιους χώρους.
 5. Κατσαβούνη Α. (2006, επικ.2015). Σημειώσεις Πρώτων Βοηθειών για όλους στο σχολείο
 6. Πατούλης Α. (2010). Πρώτες Βοήθειες για όλους.
 7. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (2006). Πρώτες Βοήθειες: Γνώσεις και Πράξη. Σημειώσεις από το Τμήμα Εκπαίδευσης.
 8. ΚΑΡΠΑ: Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε ενήλικα
 9. Απλό Φορητό Φαρμακείο
 10. Γιαννακούρης Ν. (2008). Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος.
 11. Κόκκινος Α. Πρωτογενής Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Πολυτραυματία. Εκτίμηση της κατάστασης του τραύματος.
 12. Τζιρής Ν., Κωτίδης Ε. Σύντομος Οδηγός επείγουσας αντιμετώπισης τρύματος-πολυτραυματία.

 

 • Εγκαύματα:
 1. Ηλεκτροπληξία, Υποθερμία, Υπερθερμία
 2. Γάζες, επιθέματα, επίδεσμοι
 3. Θερμικές Κακώσεις
 4. Βαθμοί εγκαυμάτων
 5. Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση εγκαυμάτων Α και Β
 6. Εισπνευστικό έγκαυμα
 7. Ειδικά εγκαύματα
 8. Κατηγοριοποίηση εγκαυμάτων
 9. Φροντίδα αρρώστων με έγκαυμα
 10. Επούλωση Εγκαυμάτων: Παραδοσιακή θεραπεία και Καλλυντικά σκευάσματα

 

 • Τεστ αξιολόγησης και εμπέδωσης
 1. Χημικά εγκαύματα
 2. Υποθερμία
 3. Πρώτες βοήθειες
 4. Θερμικές Κακώσεις από ψύχος
 5. Θερμοπληξία
 6. Θερμική εξάντληση
 7. Δερματικά εγκαύματα
 8. Θερμοκρασία

 

 • Κακώσεις οστών και μαλακών μορίων:
 1. Είδη κακώσεων οστών και μαλακών μορίων
 2. Κακώσεις οστών και αρθρώσεων
 3. Αθλητικές οστικές κακώσεις
 4. Αθλητικές κακώσεις και παθήσεις μυοσκελετικού των κάτω άκρων στην προεφηβική ηλικία
 5. Εξειδικευμένες Αθλητικές Κακώσεις κάτω άκρου
 6. Βιολογική Μηχανική των οστών
 7. Βιολογική Μηχανική των Τραυματισμών
 8. Κακώσεις Μαλακών Μορίων
 9. Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού
 10. Παθήσεις και Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης
 11. Αντιμετώπιση καταγμάτων
 12. Κατάγματα της Σπονδυλικής Στήλης
 13. Κακώσεις άνω άκρων
 14. Παθήσεις και Κακώσεις των άνω άκρων
 15. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

 

 • ΚΑΡΠΑ
 1. ΕΚΑΒ – ΚΑΡΠΑ
 2. ΚΑΡΠΑ & Εξωτερική Απινίδωση
 3. Βασικά Βήματα της ΚΑΡΠΑ
 4. Θέση Ανάκτησης Αισθήσεων
 5. Απώλεια Συνείδησης
 6. Αντιμετώπιση του Σοκ
 7. Συγκοπή και Θωρακικό Άλγος
 8. Συγκοπτικό – Λιποθυμικό επεισόδιο
 9. Εκτίμηση Νευρολογικών Διαταραχών
 10. Επιλητπική Κρίση
 11. Σπασμοί σε παιδιά
 12. Κώμα
 13. Η αλυσίδα της επιβίωσης ή της διάσωσης
 14. Προνοσοκομειακή φροντίδα επειγόντων περιστατικών

 

 • Ειδικές Πρώτες Βοήθειες:
 1. Επειγοντολογία
 2. Πρώτες βοήθειες στο Νερό
 3. Δηλητηριάσεις
 4. Εισπνοή τοξικών ουσιών
 5. Πολυτραυματίας

 

 • Μελέτες Περίπτωσης:
 1. Κλινική Περίπτωση

Ερωτήσεις για τις Τελικές ΕΞετάσεις

Καλή Επιτυχία !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s