Νευροφυσιολογία του Εγκεφάλου

Με αυτό το πρώτο εισαγωγικό μάθημα της Νευροφυσιολογίας του Εγκεφάλου, θα κατανοήσετε τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαμορφώνεται σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γονιδίων με το περιβάλλον. Θα ανακαλύψουμε με ποιο τρόπο αναπτύσσονται οι νευρωνικές διασυνδέσεις των νευρώνων που χρησιμοποιούνται και πώς χάνονται οι συνδέσεις των νευρώνων που δεν χρησιμοποιούνται. Θα διευρευνήσουμε με ποιο τρόπο οι εμπειρίες μας διαπλάθουν τον εγκέφαλό μας και ρυθμίζουν τις νοητικές λειτουργίες, την αντίληψη, τη μνήμη και τη μάθηση. Θα συμμετέχουμε σε βιωματικά εργαστήρια όπου θα εξετάσουμε τους τρόπους που ο ανθρώπινος νους επηρεάζεται από τις ιδιότητες και τη λειτουργική κατάσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Θα αποκτήσουμε βασικές γνώσεις για τις βασικές δομές και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μας, τις διαφορετικές λειτουργίες τους και τον τρόπο που συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται, καθώς και πως αυτό μας επηρεάζει. Θα καταλάβουμε πως αναπτύσσεται η δημιουργική σκέψη, η κριτική σκέψη, η σκέψη που ερευνά, η αποκλινουσα σκέψη, η αναλυτική σκέψη, η συγκλίνουσα σκέψη,η λογική σκέψη. Θα διερευνήσουμε αν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα ή άπειρες υποκειμενικές και πως ο εγκέφαλός μας διαχειρίζεται αυτή/αυτές την/τις πραγματικότητα/πραγματικότητες.

images.jpg 11.png

Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και δομείται σύμφωνα με ένα γενετικό σχέδιο που υπάρχει στα γονίδια (DNA). Ο εγκέφαλος αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του νευρικού συστήματος και ουσιαστικά είναι μία μεγάλη μαλακή μάζα νευρικού ιστού που βρίσκεται μέσα στο κρανίο. Αποτελείται από νευρώνες (νευρικά κύτταρα), νευρογλοία ή υποστηρικτικά κύτταρα, από τη φαιά και τη λευκή ουσία. Η φαιά ουσία αποτελείται κυρίως από τα κυτταρικά σώματα των νεύρων και είναι συγκεντρωμένη στον εγκεφαλικό φλοιό, στους πυρήνες και τα βασικά γάγγλια. Η λευκή ουσία αποτελείται από τους νευρίτες, οι οποίοι σχηματίζουν οδούς που συνδέουν τμήματα του εγκεφάλου μεταξύ τους και με το νωτιαίο μυελό. Κατά τη διαδικασία της εβρυϊκής ανάπτυξης, ένα σχετικά ομοιογενές σύνολο κυττάρων δημιουργεί νευρώνες σε διαφορετικές διακριτές περιοχές του εγκεφάλου, που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εξειδίκευση σε διαφορετικές δεξιότητες. Τα θεμέλια της συμπεριφοράς μας εξαρτούνται τόσο από τη δημιουργία αυτών των διαφορετικών νευρώνων, τις διασυνδέσεις μεταξύ τους και τις νευρικές ώσεις, αλλά και από την αλληλοσύνδεση των περιοχών του εγκεφάλου που είναι γνωστή ως Νευροπλαστικότητα του Εγκεφάλου. Η κληρονομικότητα φαίνεται, λοιπόν, ότι επηρεάζει κατά ένα 25% περίπου τη διαμόρφωση της προσωπικότητά μας, ενώ το υπόλοιπο 75% της συμπεριφοράς μας φαίνεται ότι εξαρτάται από τις εμπειρίες που αποκτούμε μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας με το περιβάλλον.

brain_structures1.png

Ανατομία και Φυσιολογία του Εγκεφάλου
Ο εγκέφαλος (και ο νωτιαίος μυελός) είναι τα πιο προφυλαγμένα όργανα στο σώμα. Περιβάλλεται από οστά και καλύπτεται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες που ονομάζονται μήνιγγες: την εξωτερική ή σκληρή μήνιγγα (dura mater), τη λεπτή αραχνοειδής μήνιγγα και κάτω από την αραχνοειδή μήνιγγα μετά το κενό διάστημα γνωστό ως υπαραχνοειδής χώρος (με πολλά μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και εγκεφαλονωτιαίο υγρό) τη λεπτή μήνιγγα (pia mate), η οποία προσκολλάται στην επιφάνεια του ΚΝΣ. Το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) έχει προστατευτικό ρόλο για το ΚΝΣκαι γεμίζει τον υπαραχνοειδή χώρο, τον κεντρικό δίαυλο του νωτιαίου μυελού, και τις κοιλίες του εγκεφάλου. Ο κεντρικός (νωτιαίος) δίαυλος είναι ένα μικρό κεντρικό κανάλι που διατρέχει κατά μήκος το νωτιαίο μυελό. Οι εγκεφαλικές κοιλίες είναι οι τέσσερις μεγάλες εσωτερικές κοιλότητες του εγκεφάλου: οι δύο πλάγιες κοιλίες, η τρίτη κοιλία, και η τέταρτη κοιλία. Ο υπαραχνοειδής χώρος, ο κεντρικός δίαυλος και οι εγκεφαλικές κοιλίεςεπικοινωνούν μέσω μιας σειράς ανοιγμάτων (τρημάτων) διαμορφώνοντας μια ενιαία δεξαμενή.Το ΕΝΥ στηρίζει τον εγκέφαλο και μειώνει την ένταση πρόσκρουσής του στα εσωτερικά τοιχώματα του οστού του κρανίου και παράγεται συνεχώς από τα χοριοειδή πλέγματα τριχοειδών αγγείων και η περίσσεια ΕΝΥ απορροφάται από τον υπαραχνοειδή χώρο και παροχετεύεται στις μεγάλες σφαγίτιδες φλέβες του λαιμού.

Ένας μηχανισμός που εμποδίζει τη δίοδο πολλών τοξικών ουσιών από το αίμα στον εγκέφαλο είναι ο αιματο-εγκεφαλικός φραγμός που δημιουργείται από την ιδιαίτερης δομή των εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων που στοιβάζονται σε πυκνή διάταξη, δημιουργώντας κατά συνέπεια ένα εμπόδιο στη δίοδο πολλών ή μεγάλων μορίων, ιδιαίτερα πρωτεϊνών και άλλων μεγάλων μορίων. Μερικά μεγάλα μόρια που είναι σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου μεταφέρονται ενεργά, π.χ. η γλυκόζη, που μεταφέρεται διαμέσου των τοιχωμάτων των εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων, ενώ οι ορμόνες του φύλου διέρχονται με δυσκολία σε μερικές δομές του εγκεφάλου, αλλά εισέρχονται με ευκολία σε εκείνες τις δομές που εμπλέκονται στη σεξουαλική συμπεριφορά. Ο εγκέφαλος υποδιαιρείται σε πέντε κύρια τμήματα: ο τελικός εγκέφαλος, ο διάμεσος εγκέφαλος, ο μέσος εγκέφαλος (ή μεσεγκέφαλος), ο μετεγκέφαλος και ο μυελεγκέφαλος ή προμήκης μυελός. Ο τελικός εγκέφαλος (αριστερό και δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο) υφίσταται τη μέγιστη αύξηση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Οι άλλες τέσσερις υποδιαιρέσεις του εγκεφάλου αναφέρονται συχνά και ως εγκεφαλικό στέλεχος, δηλαδή το στέλεχος πάνω στο οποίο βρίσκονται τα εγκεφαλικά ημισφαίρια.

Η ατομικότητά μας, η προδιάθεσή μας, οι συμπεριφορές μας (αποδεκτές ή μη), η δημιουργικότητα, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, οι πράξεις μας, αλλά και ακόμα ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεών μας τον κόσμο γύρω μας και μέσα μας, η κρίση και η λογική, η φαντασία, η μνήμη και η μάθηση εξαρτώνται απόλυτα από τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη σωστή συνεργασία των διαφόρων τμημάτων του, καθώς και τη συνεργασία τους με το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, το Σωματικό Νευρικό Σύστημα και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Ο εγκέφαλος είναι ο κύριος ρυθμιστής και συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού και τον συντονισμό αυτόν φαίνεται να τον πετυχαίνει με την ειδίκευση των εγκεφαλικών κυττάρων. Παρακάτω, θα αναφέρουμε τις κύριες δομές του εγκεφάλου και τις λειτουργίες τους:

 • Ο μυελεγκέφαλος (ή προμήκης μυελός) αποτελείται από διάφορους νευρικούς οδούς, νευρικές δεσμίδες ή νευρικά δεμάτια, που μεταφέρουν σήματα από τον υπόλοιπο εγκέφαλο προς το σώμα και αντίστροφα σχηματίζοντας ένα δίκτυο. Ο δικτυωτός αυτός σχηματισμός αποτελεί μία δομή του και παίζει ρόλο στην εγρήγορση, τον ύπνο,την προσοχή, την κίνηση, τη διατήρηση του μυϊκού τόνου, καθώς και σε διάφορα καρδιακά, κυκλοφορικά και αναπνευστικά αντανακλαστικά.
 • Ο μετεγκέφαλος (όπως καιο μυελεγκέφαλος) περικλείουν πολλές ανιούσες και κατιούσες νευρικές οδούς και ένα μέρος του παραπάνω δικτυωτού σχηματισμού. Αυτές οι δομές δημιουργούν τηγέφυρα που είναι το ένα κύριο τμήμα του μετεγκέφαλου, ενώ το άλλο είναι η παρεγκεφαλίδα που μοιάζει με μεγάλη πτυχωτή δομή στη ραχιαία επιφάνεια του εγκεφαλικού στελέχους. Είναι μια σημαντική αισθητικο-κινητική δομή που σχετίζεται με την ικανότητα ελέγχου των κινήσεων που εκτελούνται με ακρίβεια και την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά έχει επωμιστεί και άλλες λειτουργίες.
 • Ο μεσεγκέφαλος έχει την καλύπτρα και το τετράδυμο πέταλο που είναι η ραχιαία επιφάνεια του μέσου εγκεφάλου.Η καλύπτρα είναι το τμήμα του μέσου εγκεφάλου που βρίσκεται κοιλιακά του τετράδυμου πετάλου που περιλαμβλάνει διάφορους οδούς, την περιυδραγωγό φαιά ουσία, τη μέλαινα ουσία και τον ερυθρό πυρήνα, δυο σημαντικά τμήματα του αισθητικο-κινητικού συστήματος.
 • Ο διάμεσος εγκέφαλοςαποτελείται από δύο δομές: το θάλαμο και τον υποθάλαμο. Ο θάλαμος είναι η μεγαλύτερη δομή και αποτελείται από δύο λοβούς που ενώνονται με τη διάμεση ουσία (μεσοθαλάμια σύνδεση) μέσω της κοιλίας, ενώ την επιφάνεια του θαλάμου βρίσκονται τα λευκά πέταλα (στιβάδες) που αποτελούνται από εμμύελους νευράξονες. Μερικοί από αυτούς είναι αισθητικοί πυρήνες αναμετάδοσης σημάτων στις κατάλληλες περιοχές του αισθητικού φλοιού. Ο υποθάλαμος βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πρόσθιο θάλαμο και έχει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση διάφορων της σκόπιμης συμπεριφοράς και της παρακίνησης. Ασκεί τις δράσεις του εν μέρει με τη ρύθμιση της απελευθέρωσης ορμονών από την υπόφυση. Επίσης, στην κάτω επιφάνεια του υποθαλάμου βρίσκεται το οπτικό χίασμα όπου ενώνονται τα οπτικά νεύρα και τα μαστία.
 • Ο τελικός εγκέφαλος αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του ανθρώπινου εγκεφάλου και διαμεσολαβεί για τις πιο σύνθετες λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι υπεύθυνος για την έναρξη της εκούσιας κίνησης, ερμηνεύει τις αισθητικές πληροφορίες και διαμεσολαβεί για σύνθετες γνωστικές διεργασίες όπως, η μάθηση, η ομιλία και η επίλυση προβλημάτων.
 • Ο Εγκεφαλικός Φλοιός έχει πτυχές και καλύπτει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφάνειας του εγκεφαλικού φλοιού χωρίς αύξηση του γενικού όγκου του εγκεφάλου. Δε διαθέτουν όλα τα θηλαστικά πτυχωτούς φλοιούς. Οι μεγάλες εγκοπές σ’ έναν πτυχωτό φλοιό καλούνται σχισμές και οι μικρές καλούνται //αύλακες//Τα επάρματα μεταξύ σχισμών και αυλάκων καλούνταιέλικεςΤα εγκεφαλικά ημισφαίρια διαχωρίζονται από τη διαμήκη σχισμή και συνδέονται με τους εγκεφαλικούς συνδέσμους με μεγαλύτερο από όλους το μεσολόβιοή τυλώδες σώμα. Τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς στην πλευρική επιφάνεια κάθε ημισφαιρίου είναι η κεντρική αύλακα και η πλάγια σχισμή που χωρίζουν κάθε ημισφαίριο σε τέσσερις λοβούς: το μετωπιαίο λοβό, το βρεγματικό λοβό, τον κροταφικό λοβό και τον ινιακό λοβό. Μεταξύ των μεγαλύτερων ελίκων είναι η προκεντρική έλικα, η μετακεντρική έλικα, και η άνω κροταφική έλικα, οι οποίες βρίσκονται στο μετωπιαίο, στο βρεγματικό και κροταφικό λοβό αντίστοιχα. Προσοχή, οι εγκεφαλικοί λοβοί δεν είναι λειτουργικές μονάδες αλλά νοητές δομές εγκεφαλικών κυττάρων.
 • Η κύρια λειτουργία των ινιακών λοβών είναι η ανάλυση των οπτικών πληροφοριών που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας.
 • Υπάρχουν δύο μεγάλες λειτουργικές περιοχές σε κάθε βρεγματικό λοβό: η μετακεντρική έλικα που αναλύει τις αισθήσεις που προέρχονται από το σώμα, π.χ., αφή, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του φλοιού στα πίσω τμήματα των βρεγματικών λοβών παίζουν ρόλο στην αντίληψη της θέσης τόσο των αντικειμένων όσο και του σώματος μας και στην κατεύθυνση της προσοχής μας.
 • Ο φλοιός κάθε κροταφικού λοβού έχει τρεις γενικές λειτουργικές περιοχές: την άνω κροταφική έλικα που εμπλέκεται στην ακοή και γλώσσα, την κάτω κροταφική έλικα που αναγνωρίζει τα σύνθετα οπτικά σχήματα· και το έσω τμήμα του κροταφικού λοβού που είναι σημαντικό για ορισμένες μορφές μνήμης.
 • Κάθε μετωπιαίος λοβός έχει δύο διακριτές λειτουργικές περιοχές: την προκεντρική έλικα με τον μετωπιαίο φλοιό υπεύθυνο για την κινητική λειτουργία, ενώ ο μετωπιαίος φλοιός που βρίσκεται μπροστά από τον κινητικό φλοιό εκτελεί σύνθετες γνωσιακές λειτουργίες, όπως το σχεδιασμό των διαδοχικών αποκρίσεων, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς και τον υπολογισμό της σημασίας της συμπεριφοράς των άλλων.
 • Ο Νεοφλοιός έχει τις παρακάτω βασικές δομές: 1)τα πυραμιδοειδή κύτταρα που είναι μεγάλοι πολυπολικοί νευρώνες με το κυτταρικό σώμα σε σχήμα πυραμίδας με ένα μεγάλο δενδρίτη που καλείται κορυφαίος δενδρίτης ο οποίος εκτείνεται από την κορυφή της πυραμίδας κατ’ ευθείαν προς την επιφάνεια του φλοιού και έναν πολύ επιμήκη νευράξονα και τα αστεροειδή κύτταρα που είναι μικροί αστεροειδείς διάμεσοι νευρώνες, 2)οι έξι στιβάδες του νεοφλοιού διαφέρουν μεταξύ τους από πλευράς μεγέθους και πυκνότητας των κυτταρικών τους σωμάτων και της σχετικής αναλογίας των πυραμιδοειδών και αστεροειδών κυττάρων που περιέχουν, 3)πολλοί επιμήκεις νευράξονες και δενδρίτες διασχίζουν κάθετα το νεοφλοιό οργανώνοντάς τον σε στήλες όπου οι νευρώνες σε μια δεδομένη κάθετη στήλη του νεοφλοιού συγκροτούν συχνά ένα μίνι-κύκλωμα που εκτελεί μιαν ενιαία λειτουργία.
 • Ο ιππόκαμπος είναι μια σημαντική περιοχή του φλοιού που δεν είναι νεοφλοιός και έχει μόνο τρεις στιβάδες.Συμμετέχει στη μεταφορά των πληροφοριών από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη και τον χωρικο-ακουστικό προσανατολισμό.
 • Το μεταιχμιακό ή στεφανιαίο σύστημα είναι ένα κύκλωμα (παρά σύστημα) από δομές που βρίσκονται περίπου στο μέσον του εγκεφάλου καιεμπλέκεται στη ρύθμιση των συμπεριφορών που σχετίζονται με κίνητρα, η φυγή, η λήψη τροφής, η μάχη και η σεξουαλική συμπεριφορά. Άλλεςσημαντικές δομές του μεταιχμιακού συστήματος είναι η αμυγδαλή, η ψαλίδα, η έλικα του προσαγωγίου και το διάφραγμα.
 • Τα βασικά γάγγλια διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση των εκουσίων κινητικών απαντήσεων και κινήσεων.

1438281243_anatomiaEgkefalou.jpg aisuhseis.jpg
Τα αισθητικά ερεθίσματα λαμβάνονται μέσου των κεντρομόλων νεύρων και καταχωρούνται ως αισθήσεις. Τα κινητικά ερεθίσματα μεταβιβάζονται μέσου των φυγόκεντρων νεύρων στους μυς και τους αδένες. Τα κύρια αντανακλαστικά κέντρα είναι το Καρδιακό, το Αγγειοκινητικό και το Αναπνευστικό Κέντρο στον Προμήκη μυελό, τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία και την αναπνοή και έχουν σαν αποστολή τη διατήρηση του Αυτόματου Ελέγχου των δραστηριοτήτων του σώματος. Είδαμε, λοιπόν, ότι ο εγκέφαλος χωρίζεται σε Δεξί και Αριστερό Ημισφαίριο, που επικοινωνούν κυρίως μέσω του Μεσολόβιου σε σύνδυασμό με την Αμυγδαλή και τον Ιππόκαμπο. Τα δύο ημισφαίρια δεν έχουν συμμετρική λειτουργία και το καθένα διαθέτει νευρωνικά κέντρα για διαφορετικές δεξιότητες και αντιληπτικές ικανότητες. Το αριστερό ημισφαίριο ελέγχει τη δεξιά πλευρά του σώματος, ενώ το δεξί ημισφαίριο την αριστερή. Η Νευροφυσιολογία δέχεται αυτούς τους παρακάτω βασικούς διαχωρισμούς στη λειτουργία των ημισφαιρίων επισημαίνοντας ότι κάποιες δεξιότητες μπορεί να βρίσκονται παράλληλα και στα δύο ημισφαίρια:

 1. Το Aριστερό ημισφαίριο είναι το ομιλούν ημισφαίριο, το ημισφαίριο της λεκτικής ακριβολογίας, της λογικής. Είναι υπεύθυνο για τα “αρνητικά” συναισθήματα, την έκκριση των “κακών” ορμονών (κορτιζόλη, ντοπαμίνη, αυξημένη τεστοστερόνη), την αρνητική μας στάση, αλλά και για την ικανότητα ανάλυσης, κατηγοριοποίησης, γραμμικής συνέχειας (linearity), αλληλουχίας, επιμερισμού, τις ικανότητές μας για μαθηματικούς υπολογισμούς, τη χρήση των αριθμών. Σκέφτεται γραμμικά και μεθοδικά με τη γλώσσα. Είναι το ημισφαίριο της στατικότητας, της αδράνειας, των αναστολών, της εντροπίας, του φόβου, του πανικού, των κακών ονείρων, της αντίστασης στην αλλαγή, της αμφισβήτησης και γνωρίζει πως να ψεύδεται. Ασχολείται με το παρελθόν και το μέλλον. Αναλύει, οργανώνει, κατηγοριοποιεί και συσχετίζει τις πληροφορίες από το παρόν με πληροφορίες από το παρελθόν και προβάλλει όλες τις δυνατότητές μας προς το μέλλον. Συνδέει τον εσωτερικό μας κόσμο με τον εξωτερικό και μας δίνει την αίσθηση της ατομικότητας και της ιδιαιτερότητας. Έχει στενή σχέση με το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα.
 2. Το Δεξί ημισφαίριο είναι το κέντρο της διαίσθησης, το ημισφαίριο των θετικών συναισθημάτων, της δημιουργικότητας, του ρυθμού, της θετικής στάσης, της χωροχρονικής αντίληψης, του χρώματος και των εικόνων, της φαντασίας, της ενσυναίσθησης, της ολιστικής γνώσης, της συνείδησης, της αλλαγής, του χιούμορ, του γέλιου, του κεφιού, του οραματισμού, της εξέλιξης. Παράγει τις καλές ορμόνες σεροτονίνη, μελανοτονίνη και τις ενδορφίνες, αλλά δεν μιλάει, δεν ξέρει να ψεύδεται και πιστεύει τα πάντα χωρίς αμφισβήτηση. Σκέφτεται με εικόνες. Είναι το αιώνιο παιδί που αναζητά το παιχνίδι, την έκπληξη, την πρωτοτυπία, τη χαρά της ζωής. Μαθαίνει κιναισθητικά μέσα της κίνησης των μυών και αντιλαμβάνεται το παρόν. Έχει στενή σχέση με το Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα. Το δεξί ημισφαίριο χρειάζεται το αριστερό για να μπορέσει να εκφράσει λεκτικά όλες τις παραπάνω ικανότητές του και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του μεσολόβιου με μια πυκνή δέσμη νευροαξόνων.
 3. Το Μεσολόβιο ή Τυλώδες Σώμα είναι η μεγαλύτερη δέσμη νευρικών ινών λευκής ουσίας που συνδέει τα δύο ημισφαίρια και το σημείο ανταλλαγής των πληροφοριών.
 4. Η Αμυγδαλή είναι μια ομάδα νευρώνων που θεωρείται μέρος του “πρωτόγονου” εγκεφάλου που καθορίζει τις ενστικτώδεις λειτουργίες. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων, στις συναισθηματικές αντιδράσεις, ειδικότερα στις αντιδράσεις φόβου, στα πρώιμα ερεθίσματα των αισθήσεων και την άμεση απάντηση σε αυτά τα ερεθίσματα.
 5. Ο Ιππόκαμπος έχει ένα συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στις περιοχές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα και βοηθά στο χωροτοπικό προσανατολισμό. Είναι μέρος του μεταιχμιακού συστήματος και υπεύθυνος για το σχηματισμό, την κωδικοποίηση και την ανάκτηση της μακροπρόθεσμης μνήμης.
cerebrum_animation.gif

Τεστ Αξιολόγησης του μαθήματος :
https://docs.google.com/forms/d/1PTTIZwlDGkeiSjCifKi4Hpt-wD6zjOqgyJUuPHCduZw/viewform

Εργασία μαθήματος:Διαλέξτε μία από τις παρακάτω εργασίες ως εργασία του μαθήματος Νευροφυσιολογία του Εγκεφάλου

Εργασία 1:
Δείτε τα παρακάτω βίντεο στο youtube από το συνέδριο Νευροφυσιολογίας
με εισηγητή τον κο Φουντουλάκη Κ/νο με θέμα “Η συσσκευή του ΝΟΥ” και τον τρόπο που η Μουσική γυμνάζει τον εγκέφαλο.
https://www.youtube.com/watch?v=UdCmqHwriFY

https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng
Έπειτα, απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση “Είμαστε ή γινόμαστε ο εγκέφαλός μας?” . Δικαιολογείστε την απάντησή σας με ένα κείμενο 200-300λέξεων ή με μία παρουσίαση 10-20 διαφάνειες εδώ.

Εργασία 2:Δείτε το σχετικό βίντεο στο youtube από την εκπομπή
“ΕΤΣΙ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Όταν ο εγκέφαλος επικοινωνεί με την ύλη (επεισόδιο 7)” :
(https://www.youtube.com/watch?v=AxAzSa92Z_I).
‘Επειτα, αναπτύξτε σε ένα κείμενο με 5-10 ερευνητικές ερωτήσεις σε ένα τομέα της Νευροφυσιολογίας του Εγκεφάλου
που θα θέλατε να ασχοληθείτε αφού προβείτε πρώτα σε βιβλιογραφική ανασκόπηση των πηγών. Έπειτα, ανεβάστε την εργασία σας στον παρόν ιστότοπο στην ομάδα των projects όπου έχετε δηλώσει συμμετοχή ή στην η-τάξη και στην ομάδα όπου ανήκετε ή εδώ.

Καλώς ήρθατε στο Εισαγωγικό μάθημα Νευροφυσιολογία του Εγκεφάλου!

mkalfaki Jul 31, 2015

Εδώ μπορείτε να καταθέτετε τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας για το μάθημα

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s